Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Làm avata thành hình tròn


Một số bạn thích điều mới và khác lạ..An rinh cái này về góp vui nha...làm cho avatar trong mục comment từ hình khác trở thành hình tròn há.
1- Vào Thiết kế → bấm chỉnh sửa HTML → chọn Mở rộng tiện ích
2- Bấm tổng hợp phím Ctrl+F để tìm đến code này ]]></b:skin>
3- Copy và paste đoạn code dưới đây vào ngay trước ]]></b:skin>

.avatar-image-container,
.avatar-image-container img {
 max-width: 50px !important;
 width: 50px !important;
 max-height: 50px !important;
 height: 50px !important;
 padding: 0 !important;
 border: 0px;
 -webkit-border-radius: 999px;
 -moz-border-radius: 999px;
 border-radius: 999px;
}

.avatar-image-container{
 border:3px solid #fff !important;
 -webkit-box-shadow: 0 1px 2px #BBB;
 -moz-box-shadow: 0 1px 2px #BBB;
 box-shadow: 0 1px 2px #BBB;
}
Note: Size mặc định là 50px.Nếu muốn to hay nhỏ hơn thì chúng ta sửa lại 50px thành 40px tùy thích...khi đã sửa thì sửa hết phần An tô đậm màu xanh nha. (An sưu tầm)

Lấy bên nhà Anhoai
http://anhoaipham.blogspot.com/2012/08/cach-lam-cho-avatar-thanh-hinh-tron.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét