Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Tự động tạo trích dẫn có hình thu nhỏ Blogger (Blogspot)


Mặc định với những bài viết trên Blogger (blogspot) nếu bạn muốn cho bài viết ngắn lại ở dạng trích dẫn, bạn sẽ sử dụng dấu ngắt của trình soạn thảo văn bản. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ khá thủ công và lượng kí tự hiển thị mỗi bài viết không đều, không thẩm mỹ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo trích dẫn bài viết tự động với hình thu nhỏ (Auto read more with thumbnail) cho Blogger.
Tự động tạo trích dẫn có hình thu nhỏ Blogger (Blogspot)
- Đầu tiên, các bạn vào Thiết kế, chọn Chỉnh sửa HTML, check vào ô Mở rộng mẫu tiện ích.
- Bấm Ctrl+F để tìm đến mã:
</head>
Chèn đoạn mã dưới đây ngay sau mã vừa tìm được:
<!-- Auto read more script Start -->
<script type='text/javascript'>
var thumbnail_mode = "yes"; //chọn yes để hiển thị ảnh thu nhỏ, ngược lại chọn no
summary_noimg = 430; //chiều dài trích dẫn với bài viết kohình
summary_img = 340; //chiều dài trích dẫn với bài viếthình
img_thumb_height = 100; // chiều cao hình thu nhỏ
img_thumb_width = 120; // chiều rộng hình thu nhỏ
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
 var s = strx.split("<"); 
 for(var i=0;i<s.length;i++){ 
  if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
  s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
  } 
 } 
 strx = s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
    if(thumbnail_mode == "yes") {
 if(img.length>=1) { 
 imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
 summ = summary_img;
 }
 }
 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + '</div>';
 div.innerHTML = summary;
}
//]]>
</script>
<!-- Auto read more script End -->
- Tiếp tục, tìm đoạn mã:
<data:post.body/>
Thay đoạn mã vừa tìm được bằng đoạn mã bên dưới:
<!-- Auto read more Start -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<data:post.body/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<data:post.body/>
<b:else/>
<div expr:id='&quot;summary&quot; + data:post.id'><data:post.body/></div>
<script type='text/javascript'> createSummaryAndThumb(&quot;summary<data:post.id/>&quot;);
</script>
<a class='more' expr:href='data:post.url'>Đọc tiếp ...</a>
</b:if>
</b:if>
<!-- Auto read more End -->

click lưu mẫu . Chúc các bạn thành công

 Lấy bên nhà Đoàn Chi Thuy
 http://doanchithuy2012.blogspot.com/2012/08/tu-ong-tao-trich-dan-co-hinh-thu-nho.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét