Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Tạo hình ảnh cuộn ngang bằng JQuery cho blogger

Với thủ thuật này bạn có thể tạo ra một loạt hình ảnh được cuộn với nút di chuyển bắt mắt, có thể sử dụng để chia sẽ hình ảnh, icon cảm xúc, sản phẩm, hoặc có thể sử dụng nó như một chức năng cho các bài viết mà bạn cần show trên trang chủ.

Các bước tạo hình ảnh cuộn ngang bằng JQuery cho blogger: 1. Vào Blogger > chọn Layout
2. Chọn Add a Gadget (Thêm tiện ích)
3. Chọn HTML/JavaScript
4. Dán vào đoạn code bên dưới

<
script src='http://code.jquery.com/jquery-latest.js'></script>
<script src='http://mybloggertricks.googlecode.com/files/jquery.jcarousel.min.js' type='text/javascript'></script>
<script src='http://mybloggertricks.googlecode.com/files/mycarousel.js' type='text/javascript'></script>
  <style>

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-container {
    -moz-border-radius: 10px;
    -webkit-border-radius: 10px;
   border-radius: 10px;
    background: #F0F6F9;
   
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-direction-rtl {
    direction: rtl;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-container-horizontal {
   width:425px;
    padding: 20px 40px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-container-vertical {
    width: 75px;
    height: 245px;
    padding: 40px 20px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-clip {
    overflow: hidden;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-clip-horizontal {
    width:  425px;
    height: 75px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-clip-vertical {
    width:  75px;
    height: 245px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
    width: 75px;
    height: 75px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
    margin-left: 0;
    margin-right: 10px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-direction-rtl .jcarousel-item-horizontal {
    margin-left: 10px;
    margin-right: 0;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
    margin-bottom: 10px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-placeholder {
    background: #fff;
    color: #000;
}

/**
*  Horizontal Buttons
*/
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-horizontal {
    position: absolute;
    top: 43px;
    right: 5px;
    width: 32px;
    height: 32px;
    cursor: pointer;
    background: transparent url(http://mybloggertricks.googlecode.com/files/next-horizontal.png) no-repeat 0 0;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-direction-rtl .jcarousel-next-horizontal {
    left: 5px;
    right: auto;
    background-image: url(http://mybloggertricks.googlecode.com/files/prev-horizontal.png);
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-horizontal:hover,
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-horizontal:focus {
    background-position: -32px 0;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-horizontal:active {
    background-position: -64px 0;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-disabled-horizontal,
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-disabled-horizontal:hover,
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-disabled-horizontal:focus,
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-disabled-horizontal:active {
    cursor: default;
    background-position: -96px 0;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-horizontal {
    position: absolute;
    top: 43px;
    left: 5px;
    width: 32px;
    height: 32px;
    cursor: pointer;
    background: transparent url(http://mybloggertricks.googlecode.com/files/prev-horizontal.png) no-repeat 0 0;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-direction-rtl .jcarousel-prev-horizontal {
    left: auto;
    right: 5px;
    background-image: url(http://mybloggertricks.googlecode.com/files/next-horizontal.png);
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-horizontal:hover,
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-horizontal:focus {
    background-position: -32px 0;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-horizontal:active {
    background-position: -64px 0;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-disabled-horizontal,
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-disabled-horizontal:hover,
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-disabled-horizontal:focus,
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-disabled-horizontal:active {
    cursor: default;
    background-position: -96px 0;
}

/**
*  Vertical Buttons
*/
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-vertical {
    position: absolute;
    bottom: 5px;
    left: 43px;
    width: 32px;
    height: 32px;
    cursor: pointer;
    background: transparent url(http://mybloggertricks.googlecode.com/files/next-horizontal.png) no-repeat 0 0;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-vertical:hover,
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-vertical:focus {
    background-position: 0 -32px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-vertical:active {
    background-position: 0 -64px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-disabled-vertical,
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-disabled-vertical:hover,
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-disabled-vertical:focus,
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-disabled-vertical:active {
    cursor: default;
    background-position: 0 -96px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-vertical {
    position: absolute;
    top: 5px;
    left: 43px;
    width: 32px;
    height: 32px;
    cursor: pointer;
    background: transparent url(http://mybloggertricks.googlecode.com/files/prev-horizontal.png) no-repeat 0 0;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-vertical:hover,
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-vertical:focus {
    background-position: 0 -32px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-vertical:active {
    background-position: 0 -64px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-disabled-vertical,
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-disabled-vertical:hover,
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-disabled-vertical:focus,
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-disabled-vertical:active {
    cursor: default;
    background-position: 0 -96px;
}


  style>

  <ul id="mycarousel" class="jcarousel-skin-tango">
   

<li><a href=" #"><img src="IMAGE LINK" width="75" height="75" alt="Description" /></a></li>
   

<li><a href=" #"><img src="IMAGE LINK" width="75" height="75" alt="Description" /></a></li>
   

<li><a href=" #"><img src="IMAGE LINK" width="75" height="75" alt="Description" /></a></li>
   

<li><a href=" #"><img src="IMAGE LINK" width="75" height="75" alt="Description" /></a></li>
   

  </ul>

Thực hiện những thay đổi sau:
Thay thế IMAGE LINK bằng URL của hình ảnh thumbnail của bạn.
Thay thế Description viết ngắn khoảng 3 từ để tối ưu hóa cho các robots của google có thểm tìm ra hình ảnh của bạn.
Thay thế # bằng đường dẫn mà bạn muốn khi click vào ảnh sẽ chuyển đến đó
Thay đổi các kích thước width:425px; phù hợp với độ rộng của widget của bạn.
Để thêm hình ảnh vào các bạn lặp lại các thẻ

<li><a href="#"><img src="IMAGE LINK" width="75" height="75" alt="Description" /></a></li>
Copy từ nhà Anhoai:

http://anhoaipham.blogspot.com.au/2012/10/tao-hinh-anh-cuon-ngang-bang-jquery-cho.html 

1 nhận xét:

  1. Hôm nào muốn làm chắc phải hỏi kỷ lại với Gió. Đọc mà chưa hiểu lắm. :)))

    Trả lờiXóa